公司οργάνων烘托东莞ΕΠΕ

ΑρχικήΣελίδα Προϊόντα Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονών

Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο

Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο

  • Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
  • Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
  • Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
  • Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
  • Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
  • Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
Εξοπλισμόςδοκιμήςσκονώνανοξείδωτου/μαζικόπροφανέςογκόμετρομετρητώνελεγκτώνπυκνότητας/斯科特γιατοεργαστήριο
Λεπτομέρειες:
Τόποςκαταγωγής: 东莞ΚΙΝΑ
Μάρκα: DahoMeter
Αριθμόμοντέλου: DF-1-01
Πληρωμής&ΑποστολήςΌροι:
Ποσότηταπαραγγελίας分钟: Ένασετ
Τιμή: USD499到USD699
Συσκευασίαλεπτομέρειες: Τυπικόπακέτο-εξαγωγείς
Χρόνοςπαράδοσης: 3个ημέρες
Όροιπληρωμής: ΗMoneyGram的L / C,d / A,d / P,T / T,西联,
Δυνατότηταπροσφοράς: 300σύνολαανάμήνα
Επικοινωνία
ΛεπτομερήςΠεριγραφήΠροϊόντος
εφαρμογή: σκόνημετάλλων Υλικό: ανοξείδωτοατσάλι
Εγγύηση: έναέτος) Δοκιμήπριναπότηνπαράδοση: Ναί
Εξυπηρέτησηπελατώνμεταπώλησης: Ναί ΌνομαΠροϊόντος: Συσκευέςφαινόμενουειδικούβάρουςογκομέτρωντου斯科特
Υψηλόφως:

μετρητήςροήςσκονών

συσκευήανάλυσηςροήςσκονών

Μαζικόςπροφανήςμετρητήςελεγκτώνπυκνότηταςογκομέτρωντου斯科特

Αρχή:


Τοποθετήστετησκόνηστοανώτεροκόσκινοπλέγματος,τηροήστοπεδίοιματισμούαπότηφύσηήτηδύναμηεξωτερικού,ροήσκονώνσετέσσεραδιαφράγματαγυαλιούPCκαιητετραγωνικήχοάνημετηγωνία25°,επιτέλουςροήστοδείγμαπουλαμβάνειτοφλυτζάν,ιαυτόείναιστομαζικότύπο。Οπελάτηςμπορείναζυγίσειτοβάροςσκονώνστοκυλινδρικόλαμβάνονφλυτζάνι

Τοογκόμετροτου斯科特(ελεγκτήςφαινόμενουειδικούβάρους)σχεδιάζεταικαιπαραχθείςσύμφωναμεGB5060-85<金属= “” 粉末= “” 密度= “” 测试= “” 第二= “” 部分:= “” 斯科特= “” 容积计= “”>,είναιεπίσηςσύμφωναμετοδιεθνέςπρότυποISO2分之3932 ,είναικατάλληλογιατίησκόνηδενμπορείναρεύσειστηχοάνηελεύθεραμετοάνοιγματουμεγέθουςκατά5毫米ήτοχαρακτηριστικόσκονώνθαχρεωθείκατάτηδιάρκειατηςδομένοςχοάνης

Χαρακτηριστικόγνώρισμα:


1。Τοπχοάνηανοξείδωτου:συντίθεταιαπότηνκωνικήχοάνηανοξείδωτουδύοPC,χωριστήαπότονκύλινδρο,εσωτερικόμετοανοίγονταςμέγεθος1.18毫米κόσκινοανοξείδωτου
2.Κιβώτιοιματισμού:ηδιατομήείναιτετραγωνικήμορφή,υπάρχουν4 PCπαχιάφωτογραφικήδιαφάνειαπινάκωνανοξείδωτου1χιλ。στοπλαίσιοαλουμινίουμέσαΜέσακαιέξωαπόστοπλαίσιο,υπάρχειπιάτο有机玻璃,οπίνακαςανοξείδωτουμπορείνααπογειωθεί,είναιεύκολονακαθαρίσεικαιναπλύνει
3.Τετραγωνικήχοάνημορφής:ενώνεταιστενάαπότονπίνακαανοξείδωτου1mm时,ηγωνίαείναι60°τετραγωνικήκωνικήμορφή,ανώτερο直径。είναι12.5毫米×12.5毫米
4.Κυλινδρικόλαμβάνονφλυτζάνι:οόγκοςείναι25毫升,ανοξείδωτο,τοκαθαρόβάροςείναι46±1克
5.Πλαίσιοχάλυβα:κρατάτηνανώτερηχοάνησυνελεύσεων,ντύνονταςκιβώτιο,τετραγωνικήχοάνη,κυλινδρικόλαμβάνονφλυτζάνι
6.Ισορροπία:δείγμασκονώνβαρών,μέγιστηικανότηταείναι1公斤,ηακρίβειαείναι0.02克(προαιρετικάμέρη)

Στοιχείαεπικοινωνίας
金博宝188亚洲体育app

ΥπεύθυνοςΕπικοινωνίας:销售量

Τηλ。::8613267004347

Στείλετετοερώτημάσαςαπευθείαςσεεμάς 0./ 3000)

Άλλαπροϊόντα
Ψηφιακόςμετρητήςπυκνότητας

DH - εναλλασσόμενορεύμα100V 300πυκνότηταςκόκκωνμετρητώνπλαστικό - 240VγιατουλικόPVC / PE

Υψηλήςακρίβειαςψηφιακόπυκνότηταςυγρό密度计θερμοκρασίαςμετρητώνσταθερό

Ηλεκτρονικόςχρυσόςαγνότηταςμετρητήςοχρυσός克拉纯度分析仪πυκνότηταςελεγκτώνψηφιακός

Στερεόςυγρόςμετρητήςσυγκεκριμένηςπυκνότηταςσκονών,χημικήσυσκευήμέτρησηςπυκνότητας

Καθολικήμηχανήδοκιμών

ΗλεκτρονικήμηχανικήPCμηχανήδοκιμήςσυμπίεσηςελέγχουεκτατή

Υψηλός-μηχανήδοκιμήςποιοτικώνυδραυλικώναντλιών,καθολικήυδραυλικήμηχανή1000 knδοκιμής

Εκτατήκαθολικήμηχανήδοκιμής/μηχανήδοκιμήςδύναμηςγιατολαστιχένιοπλαστικόδέρματος)

WDW-2μηχανήδοκιμήςεπιμήκυνσης/ενιαίοςελεγκτήςεπιμήκυνσηςκαλωδίωνστηλών

Πλαστικάμηχανήςέλξεως

Αυτόματοςελεγκτήςδεικτώνροήςλειωμένωνμετάλλωνυψηλήςακρίβειαςγιατημέτρησητουποσοστούμαζικήςροήςλειωμένωνμετάλλων

Ψηφιακόςπλαστικόςελεγκτήςαντίκτυπουεκκρεμών悬臂梁καιCHARPμεέλεγχοαπόυπολογιστή

Ψηφιακό悬臂καιαπλοίπλαστικοίμηχανήδοκιμής/ελεγκτήςδύναμηςαντίκτυπου伊佐德ακτίνων

ΜεέλεγχοαπόυπολογιστήμηχανήδοκιμήςδιαστρεβλώσεωνθερμότηταςσυσκευώνμαλακώνονταςσημείουHDT /维卡

Αίτησηκράτησης

电子邮件|Χάρτηςιστοτόπου

隐私政策ΚίνακαλόςποιότηταςΨηφιακόςμετρητήςπυκνότηταςπρομηθευτής。©2018至2021年digitaldensitymeter.com。版权所有。
Baidu