οργ α νων HongTuo东莞,ΕΠΕ

ΑρχικήΣελίδα Προϊόντα

Μη καταστρεπτικ你的心里或者是你的心里οκι

Πιστοποίηση
Κίνα东金博宝188亚洲体育app莞HongTuo仪器有限公司,有限公司Πιστοποιήσεις
Κίνα东金博宝188亚洲体育app莞HongTuo仪器有限公司,有限公司Πιστοποιήσεις
Αναθεωρήσειςπελατών
Χρησιμοποιούμεταdh - 300εδώστοΜάντισονκαιλειτουργείκαλάγιαμας。Τομέγεθοςτουδείγματοςπουχρησιμοποιούμεείναι3»Χ»πουείναιγιατοανώτατομέγεθος)。Θαήτανκαλύτεροςεάνένααπόταάλλαπρότυπαμπορείναχρησιμοποιήσειέναμεγαλύτερομέγεθοςτουδείγματος)。

——托尼·沃灵顿

Είμαι πραγμα ικ畅通πολύ ικανοΣοβαρή και γρ γο η ομ α δαΑποτελεσματικός μετ _ απ古铁雷斯την υπηρεσ απ ωνΣυστήνω αυ ν την πιχε η ηΧρόνος παρ α δοση ζ - γρ ζ。Καλέςτιμές。

——迪凡诺

Producto de calidad。快车Envio。Volvereέναςcomprar。谢谢

—sorribas του Jordi

Τα ν is et d'avoir fait LE maximum CE du suivi de Merci χ νο ν une livraison τα promis rapide très come

——琼Bourlet

άριστοvendeur,回答你的ταχυδρομείο盟我们非常。reçu en1 semaine de Λα chine vers Λα Γαλλία。

——吉尔伯特穆尼奥斯

Είμαι即时在线聊天

Μη καταστρεπτικ你的心里或者是你的心里οκι

(19)
ΚίναΠρακτικήανθεκτικήμηκαταστρεπτικήμηχανήδοκιμήςμετονεπεξεργαστήυψηλήςταχύτηταςDSPεργοστάσιο

ΠρακτικήανθεκτικήμηκαταστρεπτικήμηχανήδοκιμήςμετονεπεξεργαστήυψηλήςταχύτηταςDSP

Πρακτικόόργανοελεγκτώντραχύτηταςεπιφάνειας,μέτρησητραχύτηταςεπιφάνειαςΕφαρμογήπροϊόντωνΙσχύειευρέωςστηδοκιμήτωνεπιφανειώνόλωντωνειδώνμετάλλωνκαιαμέταλλων。Κύρια χαρακτηριστικ笔者γν…Διαβάστεπερισσότερα
2020-04-01 16:28:57
ΚίναΥπερηχητικόςανιχνευτής无损检测,ψηφιακήυπερηχητικήμηχανήρωγμώνδοκιμήςανιχνευτώνρωγμώνεργοστάσιο

Υπερηχητικόςανιχνευτής无损检测,ψηφιακήυπερηχητικήμηχανήρωγμώνδοκιμήςανιχνευτώνρωγμών

Υπερηχητικόςανιχνευτής无损检测,ψηφιακήυπερηχητικήμηχανήρωγμώνδοκιμήςανιχνευτώνρωγμώνΧαρακτηριστικάγνωρίσματαΤαπερίπλοκαστοιχείακυκλώματοςμετησυχνότηταδειγματοληψίας640 mhzεπιτρέπουνστοσύστημα……Διαβάστεπερισσότερα
2020-04-01 16:29:34
ΚίναΦορητάμηχανήδοκιμήςανοξείδωτουμηκαταστρεπτικά/όργανοδοκιμήςτραχύτηταςεπιφάνειαςεργοστάσιο

Φορητάμηχανήδοκιμήςανοξείδωτουμηκαταστρεπτικά/όργανοδοκιμήςτραχύτηταςεπιφάνειας

Επαγγελματικόςελεγκτήςτραχύτηταςεπιφάνειαςανοξείδωτουπρομηθευτώνφορητός,όργανοδοκιμήςτραχύτηταςεπιφάνειαςΕφαρμογήπροϊόντωνΕίναιγιαναμετρήσειτηντραχύτηταεπιφάνειαςτωνδιάφορωνμηχάνημα-επεξερ……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-28 11:02:01
ΚίναΠλήρηςόργανομέτρησηςτραχύτηταςεπιφάνειαςκλίμακαςσκληρότηταςοθόνηςχρώματοςεργοστάσιο

Πλήρηςόργανομέτρησηςτραχύτηταςεπιφάνειαςκλίμακαςσκληρότηταςοθόνηςχρώματος)

Φορητήμηχανήδοκιμήςσκληρότητας,μέτρησησκληρότητας里氏Εφαρμογήπροϊόντων:Είναικατάλληλογιατοχάλυβακαιχυτοχάλυβας,τοχάλυβακραμάτων,τοανοξείδωτο,τονγκρίζοχυτοσίδηρο,τονκονδυλώδηχυτοσίδηρο……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:53:44
ΚίναΗλεκτρομηχανικόςμηκαταστρεπτικόςεξεταστικόςμετρητήςτραχύτηταςεπιφάνειαςμηχανών/μετρητήςεργοστάσιο

Ηλεκτρομηχανικόςμηκαταστρεπτικόςεξεταστικόςμετρητήςτραχύτηταςεπιφάνειαςμηχανών/μετρητής

Φορητόςψηφιακόςμετρητήςτραχύτηταςεπιφάνειας/μετρητή/όςργανομέτρησης/εξοπλισμόςδοκιμής/μηχανήελεγκτώνΕφαρμογήπροϊόντωνΕίναιγιαναμετρήσειτηντραχύτηταεπιφάνειαςτωνδιάφορωνμηχάνημα-επεξεργασμένων……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-28 11:02:01
ΚίναΣκληρότητατύπωνμανδρώνπουεξετάζειταμηκαταστρεπτικάόργαναδοκιμήςμετηλειτουργίαβαθμολόγησηςχρηστώνεργοστάσιο

Σκληρότητατύπωνμανδρώνπουεξετάζειταμηκαταστρεπτικάόργαναδοκιμήςμετηλειτουργίαβαθμολόγησηςχρηστών

Φορητήδοκιμήσκληρότηταςτουμετάλλου,ελεγκτήςσκληρότηταςτύπωνμανδρώνΕφαρμογήπροϊόντων:Είναικατάλληλογιατοχάλυβακαιχυτοχάλυβας,τοχάλυβακραμάτων,τοανοξείδωτο,τονγκρίζοχυτοσίδηρο,τονκονδυ……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-28 11:02:01
ΚίναΕυφυήςμηκαταστρεπτικήμηχανήδοκιμήςαντι-ηλεκτρομαγνητικήπαρέμβασηεργοστάσιο

Ευφυήςμηκαταστρεπτικήμηχανήδοκιμήςαντι-ηλεκτρομαγνητικήπαρέμβαση

ΨηφιακόςφορητόςελεγκτήςLeeb432,ευφυήςμηχανήτραχύτηταςεπιφάνειαςδοκιμήςτραχύτηταςεπιφάνειαςΕφαρμογήπροϊόντωνΙσχύειευρέωςστηδοκιμήτωνεπιφανειώνόλωντωνειδώνμετάλλωνκαιαμέταλλων。Κύριαχαρακ……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-28 11:02:01
ΚίναΗβιομηχανοποιημένηεπιφάνειαστέγασηςτελειώνειτονελεγκτήαυτόματαυπερηχητικόεργοστάσιο

Ηβιομηχανοποιημένηεπιφάνειαστέγασηςτελειώνειτονελεγκτήαυτόματαυπερηχητικό

Ψηφιακοίφορητοίελεγκτήςσκληρότητας里氏/μηχανή/όργανο/συσκευή/εξοπλισμοίανάλυσηςΕφαρμογήπροϊόντων:Είναικατάλληλογιατοχάλυβακαιχυτοχάλυβας,τοχάλυβακραμάτων,τοανοξείδωτο,τονγκρίζοχυτοσίδηρο,…Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:55:32
ΚίναΥπερηχητικόςστερεόςμηκαταστρεπτικόςελεγκτήςσκληρότηταςγιατηνψηφιακήμήτρα液晶χάλυβα128 * 64εργοστάσιο

Υπερηχητικόςστερεόςμηκαταστρεπτικόςελεγκτήςσκληρότηταςγιατηνψηφιακήμήτρα液晶χάλυβα128 * 64

Φορητόςμετρητήςσκληρότητας,φορητόςελεγκτήςσκληρότηταςγιατοχάλυβα,φορητήδοκιμήσκληρότηταςτουχάλυβαΕφαρμογήπροϊόντων:Είναικατάλληλογιατοχάλυβακαιχυτοχάλυβας,τοχάλυβακραμάτων,τοανοξείδω……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-30 17:56:13
ΚίναΥπερηχητικόςφορητόςμηκαταστρεπτικόςδοκιμήςελεγκτήςσκληρότηταςμηχανώνψηφιακόςγιατοαργίλιοεργοστάσιο

Υπερηχητικόςφορητόςμηκαταστρεπτικόςδοκιμήςελεγκτήςσκληρότηταςμηχανώνψηφιακόςγιατοαργίλιο

Υπερηχητικόςφορητόςελεγκτήςσκληρότητας,ψηφιακόςφορητόςελεγκτήςσκληρότηταςγιατοαργίλιοΕφαρμογήπροϊόντων:Είναικατάλληλογιατοχάλυβακαιχυτοχάλυβας,τοχάλυβακραμάτων,τοανοξείδωτο,τονγκρίζο……Διαβάστεπερισσότερα
2018-08-28 11:02:01
第1页共2页|< 1 2 >|
Ψηφιακόςμετρητήςπυκνότητας

DH -εναλλασσόμενορεύμα100 v 300πυκνότηταςκόκκωνμετρητώνπλαστικό- 240 vγιατουλικόPVC / PE

Υψηλήςακρίβειαςψηφιακόπυκνότηταςυγρό密度计θερμοκρασίαςμετρητώνσταθερό

Ηλεκτρονικόςχρυσόςαγνότηταςμετρητήςοχρυσός克拉纯度分析仪πυκνότηταςελεγκτώνψηφιακός

Στερεόςυγρόςμετρητήςσυγκεκριμένηςπυκνότηταςσκονών,χημικήσυσκευήμέτρησηςπυκνότητας

Καθολικήμηχανήδοκιμών

ΗλεκτρονικήμηχανικήPCμηχανήδοκιμήςσυμπίεσηςελέγχουεκτατή

Υψηλός-μηχανήδοκιμήςποιοτικώνυδραυλικώναντλιών,καθολικήυδραυλικήμηχανή1000 knδοκιμής

Εκτατήκαθολικήμηχανήδοκιμής/μηχανήδοκιμήςδύναμηςγιατολαστιχένιοπλαστικόδέρματος)

Wdw-2μηχανήδοκιμήςεπιμήκυνσης/ενιαίοςελεγκτήςεπιμήκυνσηςκαλωδίωνστηλών

Πλαστικάμηχανήςέλξεως

Αυτόματοςελεγκτήςδεικτώνροήςλειωμένωνμετάλλωνυψηλήςακρίβειαςγιατημέτρησητουποσοστούμαζικήςροήςλειωμένωνμετάλλων

Ψηφιακόςπλαστικόςελεγκτήςαντίκτυπουεκκρεμών悬臂梁式καιCharpμεέλεγχοαπόυπολογιστή

Ψηφιακό悬臂καιαπλοίπλαστικοίμηχανήδοκιμής/ελεγκτήςδύναμηςαντίκτυπου悬臂梁式ακτίνων

Μεέλεγχοαπόυπολογιστήμηχανήδοκιμήςδιαστρεβλώσεωνθερμότηταςσυσκευώνμαλακώνονταςσημείου热变形维卡软化点

Αίτησηκράτησης

电子邮件|Χάρτηςιστοτόπου

隐私政策ΚίνακαλόςποιότηταςΨηφιακόςμετρητήςπυκνότηταςπρομηθευτής。©2018 - 2021 digitaldensitymeter。保留所有权利。
Baidu